Inspirationsbilder – belysning i hemmakontor

 

Occhio hemmakontor
Occhio hemmakontor
Occhio hemmakontor
Occhio hemmakontor
Occhio hemmakontor
Occhio hemmakontor
Occhio hemmakontor
Occhio i hemmakontor

 

Inspirationsbilder – belysning i hemmakontor

 

För att din hemarbetsplats ska bli såväl trivsam som funktionell krävs rätt ljus på rätt plats.

 

Viktigast är ljuset på skrivbordet, så att du tydligt ser det du arbetar med och håller dig pigg och alert. För kontor finns direktiv från Arbetsmiljöverket om att belysningsstyrkan på ett skrivbord ska uppgå till minst 500 lux för att man ska kunna läsa eller utföra annat detaljarbete vid sin arbetsplats. Det bör man ha som riktmärke även för sin hemarbetsplats. Köp en skrivbordslampa med bra belysningsstyrka, det påverkar garanterat din prestationsförmåga.

 

Att sitta med ljus endast på skrivbordet i ett i övrigt helt mörkt rum blir tröttande i längden för ögonen. För bästa arbetsförmåga bör man även ha så kallat omfältsljus, dvs ljus på väggar och/eller tak. Omfältsljuset får oss att producera vakenhetshormon, vilket gör oss pigga och hjälper oss att hålla reda på natt och dag. Ju mer omfältsljus, desto högre hormonnivå. Vill du läsa mer om detta finns bra information här:

http://belysningsbranschen.se/ratt-ljus-for-manniska/ljus-och-arbetsmiljo/senaste-ron-om-arbetsplatsbelysning/